Welcome
Mother and Child Orphanage
History
About CCSS
Profession of Vows
Memorial-Tuong Niem
Chia Se Thanh Kinh - Duc Cha Nguyen T. Hoan
Chia Se Thanh Kinh - Rev. Nguyen K. Hy, S.S.
Cam Nghiem Tu Doan - Yeu Thuong va Phuc Vu
Reflections CCSS Friends & Benefactors
Our Lady of Tapao
Poverty in Vietnam
Humanitarian Projects
--Clinics/Medical Facilities
--Planting & Processing Traditional Medicine
--Assistance to Lepers, Drug Addicts, the Disabled and Elderly
--Water Filtration Centers
--Pig Breeding Development Program
--Houses of Love
--Boarding Houses & Scholarships
--Milk for Malnourished Children
--Sewing Clothes for Poor Students
--Bicycles & Sandals Campaign
--Christmas Smiles Foods
News & Events
Mission Locations
Vocations & Contact
DONATIONS
News
e-mail me

Help Us Build Mother and Child Orphanage Thanh Lap Co Nhi Vien Lang Thieu Nhi Me Hien


 


Plan of Mother and Child Orphanage in Binh Thuan, Vietnam.
Phase 1 = infants to 4 year old
Phase 2 = 5 to 13 year old
Phase 3 = 14 to 18 year old


First phase of orphanage for infants to four years old
as of December 5, 2017
First phase of orphanage for infants to four years old
as on November 30, 2017


November 30, 2017
Su, one of the four orphans currently under CCSS Sisters' care
at our Motherhouse in Binh Thuan, Vietnam.Su... learning about Saint Mother Teresa of Calcutta!!!Su... taking time to smell the flowers!!!Bo, another orphan at our orphanage currently under our CCSS Sisters' care.Su and Bo playing together!!!The four orphans at our orphanage.Su... kissing the baby!!!The baby at the orphanage!!!"THANK YOU" TO OUR DONORS WHO HAVE AND ARE CONTRIBUTING
TO THE FIRST PHASE OF THE CONSTRUCTION OF
THE MOTHER AND CHILD ORPHANAGE!!!
LANG THIEU NHI ME HIEN
IN BINH THUAN, VIETNAM

We are happy to announce
the construction of the orphanage began on March 8, 2017.Our Sisters with our 4 orphans at the orphanage in Binh Thuan, Vietnam.
The goal/purpose of the Mother and Child Orphanage, located in the vicinity of our Community of Charity and Social Services (Tu Doan Bac Ai Xa Hoi) in Tan Ha, Ham Tan, Binh Thuan, Vietnam, is to care for orphans from conception until they are 18 years old.  These are children who are neglected and abandoned in the hospitals and in the streets, children from young unwed mothers who have no plan of keeping their babies, and children from broken families or are too sick or too poor to care for their children.  

There are many children in Vietnam who are abandoned everyday and who go to bed hungry every night.  At our Mother and Child Orphanage we hope to be able to ease the pain of these children and provide for their basic needs of food, health care, a good education, and a roof over their head.  Equally important, we hope to bring Jesus to them and them to Jesus so that when they are mature and leave our orphanage, they will be able to share their faith and life with others.  

Construction of the orphanage will be conducted gradually in three phases as funds are available.  Living facilities for children from infants to four years old will be built during the first phase.  Living facilities for children from five to thirteen years old will be built during the second phase.   Living facilities for teens from fourteen to eighteen will be built during the third phase.  

Please help us build this orphanage so we can care for these children who urgently need our love and attention.  
We currently have three infants under our care!!!

Your tax-deductible donation can be made to 
"Community of Charity and Social Services."  

For more information or inquiries, please contact:

Sr. Cecilia Nguyen, CCSS
2805 Oakridge Circle
Gulfport, MS 39507
(228) 243-0947
ceciliantt@yahoo.com
www.bacaixahoi.org-------------------------

Thành lập 

Cô Nhi Viện
Làng Thiếu Nhi Mẹ Hiền
“MOTHER and CHILD ORPHANAGE”

tại Hàm Tân, Bình Thuận

Tu đoàn Bác Ái Xã Hội đảm tráchTu Đoàn lập “Làng Thiếu Nhi Mẹ Hiền” vì đây là hoạt động bác ái xã hội, phù hợp với lý tưởng của Tu Đoàn. Mục đích Tu Đoàn là lầy tình yêu thương để tôn trọng, phục hồi và thăng tiến giá trị và cuộc sống con người, nhất là những người yếu kém, thiếu điều kiện sống trong xã hội.

Gọi là “Cô Nhi Viện Làng Thiếu Nhi Mẹ Hiền” vì các em sẽ được nuôi dưỡng bằng cách chia ra từng gia đình, mỗi gia đình có một nữ tu làm bảo mẫu cho đến khi các em khôn lớn.

Làng Thiếu Nhi sẽ nhận các em tong các trường hợp sau đây:

                   Các em bị bỏ rơi tại các nhà thương sau khi sinh.

                   Các em được cứu trong trường hợp phá thai.

                   Các em trong các gia đình ly tán, thân nhân không ai có khả năng chăm sóc.

                   Các em tuy còn cha hay mẹ nhưng bị bệnh tật, yếu đau, bất lực nuôi con.


Các cháu được chăm sóc nuôi dưỡng như sau:

                   Từ sơ sinh tới 13 tuổi được săn sóc tại gia đình, mỗi gia đình nuôi năm em.

                  Từ14 tuổi đến 18 tuổi các cháu ở tập thể, nam nữ riêng. Có người chăm sóc riêng.

Nói chung các em được lo cho cơm ăn, áo mặc, học hành văn hóa và nghề nghiệp. 

Đối với các em khuyết tật tìm mọi cách giúp các em hào nhập với cuộc sống.

Khi trưởng thành, có thể lập gia đình để các em tự túc.Ngân phiếu ng h và đóng góp xin viết cho
"Community of Charity and Social Services" ho
c "CCSS". 
Các đóng góp cho CCSS s
được min trthuế

M
i đóng góp xin gi v đa ch:


 

CCSS
Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội
2805 Oakridge Circle
Gulfport, MS 39507

 ceciliantt@yahoo.com

(228) 243-0947